9-3-67 สรุปผลโหวตยางบังโคลน SMA


สรุปผลการโหวตแบบยางบังโคลน SMA

แบบที่ได้รับการโหวตสูงสุด ได้แก่ แบบที่ 1
บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่ร่วมโหวต
โดยจะมีการมอบของรางวัล(เสื้อยืด ลาย sma)ให้ผู้ที่ร่วมโหวตให้กับแบบที่ 1
บริษัท จะ inbox สอบถามที่อยู่ เพื่อส่งให้ทางไปรษณีย์ ต่อไปครับ