ร่วมงานกับเรา

บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด
รับสมัครพนักงานตามรายละเอียดด้านล่าง

 


     สวัสดิการ

 • สวัสดิการตามกฎหมายทุกประเภท
 • ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ วงเงินความคุ้มครองตามตำแหน่งงาน
 • ค่าช่วยเหลือยานพาหนะ,ค่าน้ำมัน,ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าที่พัก วงเงินตามตามตำแหน่งงาน
 • ปรับเงินเดือนประจำปีทุกปี ทุกตำแหน่ง
 • โบนัส,ค่าตอบแทนพิเศษ ทุกปี ทุกตำแหน่ง
 • ค่าคอมมิชชั่น สำหรับผู้แทนขายเดือนละไม่ต่ำกว่า 30,000 บาท
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5% ทุกตำแหน่ง
 • ค่าภาษาต่างประเทศ เดือนละ 1,500 บาท(สำหรับตำแหน่งงานที่ใช้ภาษา)
 • ค่าอาหาร 50 บาท/วัน(สำหรับพนักงานที่บันทึกเวลาการทำงาน)
 • เบี้ยขยันเดือนละ 600 บาท(สำหรับพนักงานที่บันทึกเวลาการทำงาน)
 • ค่ากะดึกวันละ 150 บาท (สำหรับพนักงานที่ปฎิบัติงานกะดึก)
 • ชุดยูนิฟอร์มประจำปีทุกปี ทุกตำแหน่ง
 • ตรวจสุขภาพประจำปี ทุกตำแหน่ง
 • ทุนการศึกษา บุตร ธิดา พนักงาน
 • ค่าช่วยเหลือค่าคลอดบุตรพนักงาน,เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพพนักงานและญาติพนักงาน
 • วันหยุดวันลากรณีพิเศษ นอกเหนือที่กฎหมายกำหนด
 • กิจกรรมภายในบริษัทฯ ต่างๆ
         ติดต่อ  คุณทรงพล แผนนรินทร์ , คุณมาลิสา พรสุดาชัย
               
         บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด 
         135 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ซอย เพชรเกษม 120 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
         โทรศัพท์ : 02-420-9696081-705-0906     แฟกซ์ : 02-023-4800

 

 


 

1.  ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน  1  อัตรา

     
     คุณสมบัติ

 • เพศชาย-หญิง
 • อายุ 35-50 ปี
 • ระดับการศึกษา ป.ตรี ( สาขาบัญขี,สาขาการเงินการธนาคาร )
 • เงินเดือน (ตามข้อตกลง)
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านการเงิน-ธนาคาร FX Management
 • มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี
 • ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี ERP ได้

   
    รายละเอียดงาน       
 

 • ดูแล ควบคุม การติดตามเก็บหนี้ให้เป็นไปตามกำหนด
 • ดูแล ควบคุมการรับ-จ่ายเงินให้ถูกต้อง ทันเวลา
 • การปิดงบการเงินรายเดือน รายไตรมาส และรายปีให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองไว้

 


 

2.  เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (ผลิต)  1  อัตรา

     
     คุณสมบัติ               

 • เพศชาย-หญิง
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี (สาขาการบัญชี หรือที่เกี่ยวข้อง)
 • เงินเดือน (ตามข้อตกลง)
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีต้นทุนผลิตและต้นทุนทรัพย์สิน
 • เคยทำงานด้านบริษัทมหาชน (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

     
     รายละเอียดงาน  
งานต้นทุน

 • งานด้านใบกำกับภาษี
 • สุ่มตรวจนับสต๊อกฝ่ายโรงงานและคลังสินค้า ประจำเดือนและประจำปี
 • งานเปิด PR ค่าใช้จ่ายนำเข้าสินค้า และบันทึกรายการค่าใช้จ่ายนำเข้า
 • งานบันทึกใบสำคัญทั่วไป
 • งาน Reconcile Bank
 • งานบันทึกบัญชี LAZADA
 • บันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายของฝ่ายบัญชี

     
     รายละเอียดงาน  
งานทรัพย์สิน

 • ควบคุมและแบ่งแยกประเภททรัพย์สินเพื่อให้ถูกต้องตามหมวดของประเภททรัพย์สินที่ซื้อ
 • ควบคุมทะเบียนทรัพย์สินระหว่างก่อสร้างเพื่อรวบรวมต้นทุนของทรัพย์สินที่แท้จริงในแต่ละโครงการ
 • คำนวนค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่แท้จริงในแต่ละเดือนตามมาตรฐานการบัญชี
 • ตรวจทรัพย์สินประจำปีแต่ละหน่วยงาน


 

3.  เจ้าหน้าที่เปิดลูกค้าใหม่  1  อัตรา

4.  เจ้าหน้าที่วิจัยตลาด  1  อัตรา

      
     คุณสมบัติ

 • เพศชาย
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ระดับการศึกษา ป.ตรี ( สาขาการขาย , การตลาด , สถิติ , สารสนเทศ หรือทีเกี่ยวข้อง )
 • เงินเดือน (ตามข้อตกลง)
 • มีประสบการณ์การด้านการตลาด,วิจัยตลาด
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
 • สามารถออกต่างจังหวัดค้างคืนได้

   
    รายละเอียดงาน (เปิดลูกค้าใหม่) 

 • การเปิดลูกค้ารายใหม่
 • จัดหารายชื่อร้านค้าใหม่ โดยพิจารณาร่วมกับผู้แทนขาย
 • เข้าพบลูกค้ารายใหม่กลุ่ม อู่ ศูนย์ล้อ ศูนย์ซ่อม ศูนย์บริการ และอื่นๆ
 • ประสานงานกับผู้แทนขายเพื่อเสนอขายสินค้า
 • ติดตามลูกค้าที่เคยเข้าไปแนะนำสินค้า
 • จัดทำรายงานการเข้าพบลูกค้า

    
    รายละเอียดงาน (วิจัยตลาด)

 • สำรวจหาสินค้าใหม่ๆ ในตลาด
 • ศึกษาวิจัยความต้องการของตลาด
 • คิดหาแนวคิดใหม่ๆ
 • ประสานงานกับฝ่ายวิจัยละพัฒนาในการทดลองสินค้าใหม่
 • ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อเพื่อสั่งซื้อสินค้าใหม่ -ประสานงานกับฝ่ายวางแผนในการผลิตสินค้าใหม่
 • วางแผนการวางสินค้าใหม่ในตลาด
 • ทดลองสินค้าตัวอย่างในตลาด
 • ประสานงานการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าใหม่
 • วางสินค้าสู่ตลาด
 • ติดตามผลการขายสินค้าใหม่

 

**ปริญญาตรีการตลาด/สถิติ/ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการตลาด ไม่น้อยกว่า 2 ปี ( มีความรู้เรื่องอะไหล่ ช่วงล่างรถยนต์ อะไหล่รถแทรกเตอร์ )5.  เจ้าหน้าที่จัดหา  1  อัตรา 

     
     คุณสมบัติ

 • เพศชาย-หญิง
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ระดับการศึกษา ป.ตรี ( สาขาอังกฤษธุรกิจ , ภาษาจีน , สารสนเทศ หรือทีเกี่ยวข้อง )
 • เงินเดือน (ตามข้อตกลง)
 • ค่าภาษา 1,500/เดือน
 • มีประสบการณ์การด้านการตลาด,วิจัยตลาด
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
 • สามารถออกต่างจังหวัดค้างคืนได้

      
     รายละเอียดงาน

 • รับผิดชอบกำหนดตารางการทำงานให้สอดคล้องกับแผนในการสรรหาผู้ผลิต
 • คัดเลือกผู้ขายรายใหม่ กลุ่มซื้อมาขายไปในประเทศ ร่วมประเมินผู้ขาย เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ ตอบสนองนโยบายบริษัท        และบริษัทในเครือ
 • รับผิดชอบการติดต่อประสานงานกับฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายวิจัยพัฒนา ในการหา Supplier ในประเทศ สำหรับการจัดหา      สินค้าสำเร็จรูป วัสดุใหม่ สินค้า


 
6.  เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์  1  อัตรา

   
     คุณสมบัติ                         

 • เพศชาย
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ระดับการศึกษา ป.ตรี ( สาขาคอมพิวเตอร์ , สาขาไอที ,หรือสาขาทีเกี่ยวข้อง )
 • เงินเดือน (ตามข้อตกลง)


     รายละเอียดงาน

 • ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบ Server และระบบ Network ของบริษัท ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 • ติดต่อประสานงานกับ Vendor เมื่อเกิดปัญหาและสามารถแก้ไขได้โดยเร็ว

 7.  ช่างเทคนิค (ซ่อมบำรุงและวิศวกรรม)  3  อัตรา

 

     คุณสมบัติ

 • เพศชาย
 • อายุไม่เกิน 38 ปี
 • ระดับการศึกษา ปวส. ( สาขาไฟฟ้า , สาขาช่างกลโรงงาน ,ช่างเทคนิค , ช่างเชื่อม )
 • เงินเดือน 13,660 ขึ้นไป (ตามประสบการณ์)

 

    รายละเอียดงาน

 • สามารถซ่อมเครื่องจักรภายในโรงงานได้
 • สามารถซ่อมระบบไฟฟ้าภายนอก-ในอาคารได้
 • สามารถกลึงงานแบบ Manual ได้

 

 


 

ประกาศ ณ วันที่ 24 / 5 / 2024