โครงการ SMA ร่วมใจ ปี 2560

บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด มีกิจกรรมเพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและเสริมสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ภายใต้โครงการ SMA ร่วมใจ สำหรับปี 2560 มีการจัดให้มีการถวายผ้าป่าสามัคคี โดยคุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข เป็นประธานถวายผ้าป่าร่วมกับพนักงาน เพื่อร่วมสร้างอุโบสถ ณ วัดไดโสน ต.ลำประดา อ.บางมูลนาก จ.พิิจิตร เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 20 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา
Visitors: 151,548