วันคล้ายวันเกิด ดร.เชาว์ โพธิ์ศิริสุข ประธานบริษัทฯ ปี 2560

คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด และตัวแทนผู้บริหารของบริษัทฯ แสดงความยินดี ฉลองวันคล้ายวันเกิด ดร.เชาว์ โพธิ์ศิริสุข ประธานบริษัทฯ พร้อมมอบเงินจำนวน 800,000 บาท ให้กับ ตัวแทนจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ท่านนายแพทย์ ดร. ไพศาล รัมณีย์ธร ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ เพื่อสมทบกองทุน ดร.เชาว์ และ คุณชม้อย โพธิ์ศิริสุข เพื่อผู้ป่วยยากไร้ “โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” และมอบเงินจำนวน 200,000 บาท ให้กับ ตัวแทนจากโรงพยาบาลพุทธชินราช ทันตแพทย์หญิงอารีย์ ภูมิประเสริฐโชค ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านลูกค้า สัมพันธ์ และแพทย์หญิงพรรณเพชร ลิขิตเกียรติขจร ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบุคคล เพื่อสมทบทุนให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถาขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาของ “โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก”
Visitors: 151,560