เกษตรกรทดลองใช้ จานไถ 26 นิ้ว อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

คุณสน อุ่นสนอง ที่อยู่ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ได้ทดลองใช้จานไถสามมิตร ผานบุก 26 นิ้ว หนา 5 มม. เมื่อวันที่ 10 ม.ค.2560 พื้นที่เป็น ดินร่วน ดินเหนียว ดินปนทราย มีอาชีพ ทำไร่อ้อย นาข้าว และรับจ้างไถ  

ผลการใช้งานของการทดลองครั้งนี้

คุณสน พึงพอใจกับผลการทำงานของจานไถ โดยแจ้งว่า จานไถกินดินและสาดดินได้ดี

Visitors: 175,867