เกษตรกรทดลองใช้ จานไถ 26 นิ้ว ผานบุก หนา 5มิล อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

คุณปานจิตร เทพกาล ที่อยู่ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ติดตั้งทดลองใช้ จานไถสามมิตร ผานบุก26 นิ้ว 5 มม.  เมื่อวันที่ 24  ก.พ. 2560 พื้นที่เป็นดินดำ ดินเหนียว อาชีพ ทำไร่อ้อย และไร่มัน   
ผลการใช้งานของการทดลองครั้งนี้
คุณปานจิตร พึงพอใจกับผลการทำงานของจานไถ โดยแจ้งว่า จานไถคมมากไถเข้าดี  กินดินดี สาดดินดี ถ้าตั้งองศาหางไถใหม่จะไถได้ดีกว่านี้
Visitors: 151,557