เกษตรกรทดลองใช้ จานไถ 26 นิ้ว ผานบุก หนา 5มิล อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

คุณพร้อม  จงล่างกลาง ที่อยู่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ติดตั้งทดลองใช้ จานไถสามมิตร ผานบุก26 นิ้ว หนา 5 มม. เมื่อวันที่ 25  ก.พ. 2560 พื้นที่เป็นดินดำ มีหิน มีทรายบ้างในบางพื้นที่ อาชีพ  รับจ้างไถ  
ผลการใช้งานของการทดลองครั้งนี้
คุณพร้อม พึงพอใจกับผลการทำงานของจานไถ โดยแจ้งว่า จานไถคมมากไถเข้าดี  กินดินดี สาดดินได้ดี ไถหินขาดเลย
Visitors: 151,560