การฝึกอบรม หลักสูตร การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจสำหรับการบริหาร ปี 2561

เพื่อสนับสนุนด้านการเพิ่มทักษะ ความรู้ความสามารถของพนักงานในด้านการคิดวิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆ ่จำเป็นโดยเฉพาะ ข้อมูลด้านการบัญชีด้านคุณภาพ ด้านกระบวนการ เพื่อประกอบการตัดสินใจดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายองค์กร ได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่าที่สุด การฝึกอบรมหลักสูตรนี้ จัดขึ้นวันที่ 22 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.รัตนา กลั่นแก้ว วิทยากรจากสถาบันเทคโนโลย(ไทย-ญี่ปุ่น) มาให้ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้าอบรมในครั้งนี้
Visitors: 184,065