ออกบูธงานประชุมใหญ่สามัญสมาคมชาวไร่อ้อยชัยภูมิ

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 บริษัท สามมิตรโอพาร์ท จำกัด ได้ร่วมออกบูธแสดงสินค้าในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 61/62 สมาคมชาวไร่อ้อยชัยภูมิ อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
Visitors: 151,562