ออกบูธงานประชุมใหญ่สามัญสมาคมชาวไร่อ้อยเขื่อนป่าสัก จ.สระบุรี

เมื่อวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 บริษัท สามมิตรโอพาร์ท จำกัด ได้ร่วมออกบูธแสดงสินค้าในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 61/62 งานประชุมใหญ่สามัญสมาคมชาวไร่อ้อยเขื่อนป่าสัก จัดที่โรงงานน้ำตาลสระบุรี อ.วังม่วง จ.สระบุรี
Visitors: 151,562