กิจกรรม กีฬาภายในและงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562

บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด จัดกิจกรรมประจำปี ได้แก่ การแข่งขันกีฬาภายในและงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 เพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันของพนักงาน ความสามัคคี และเพื่อให้พนักงานผ่อนคลายเป็นหนึ่งในสวัสดิการ
ที่ี่บุคลากรควรได้รับหลังจากทำงานหนักมาทั้งปี และยังเป็นการเสริมขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรในการทำงานต่อไป

โดยจัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 22 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
Visitors: 175,867