การฝึกอบรม หลักสูตร จิตวิทยาการเพิ่มยอดขาย โดยปรับแนวการขายให้ตรงกับลูกค้าแต่ละสไตล์ ปี 2562

บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร จิตวิทยาการเพิ่มยอดขาย โดยปรับแนวการขายให้ตรงกับลูกค้าแต่ละสไตล์ เพื่อเพิ่มทักษะและเทคนิคการเจรจากับให้พนักงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัทฯ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการสื่อสาร จากสถาบันโปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ให้แก่พนักงาน ในวันพุธ ที่ 4 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา
Visitors: 184,060