โครงการ มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2562

คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิิริสุข กรรมการผู้จัดการบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษา ซึ่งเป็นบุตรและธิดาของพนักงานบริษัทฯ ที่มีผลการเรียนและความประพฤติดี เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนอีกทั้งยังเป็น แรงจูงใจให้ลูกๆ ของพนักงานมีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และเพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีและครอบครัวมีความสุข สำหรับการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร และธิดาของพนักงานนี้ได้มีการดำเนินการเป็นประจำทุกปี และสำหรับปี 2562 นี้ ได้มีการจัดกิจกรรมในวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา
Visitors: 184,065