โครงการ มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2563

บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2563

คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษา ซึ่งเป็นบุตรและธิดาของพนักงานบริษัทฯ และนักศึกษาจากสาขาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มีผลการเรียนและความประพฤติดี เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนให้ความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน สำหรับการมอบทุนการศึกษานี้ได้มีการดำเนินการเป็นประจำทุกปี และสำหรับปี 2563 นี้ ได้มีการจัดกิจกรรมในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

Visitors: 175,867