ออกบูธงานสมาคมชาวไร่เขต 11 ตาคลี จ.นครสวรรค์


   เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562ได้ร่วมออกบูธแสดงสินค้าในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี2562 จัดขึ้นที่สมาคมชาวชาวไร่เขต 11 อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ซึ่งบูธของสามมิตรได้รับความสนใจจากสมาชิกสมาคมชาวไร่อ้อยฯที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก

Visitors: 151,560