ลูกค้าเยี่ยมชมสถานประกอบการ


 • 375318779_817009773761782_6625357924016794559_n
  เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 ทางบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้เชิญกลุ่มลูกค้าเขตภาคอีสาน เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตแหนบรถยนต์และอุปกรณ์การเกษตรเพื่อให้มั่นใจในกระบวนการผลิต แล...

 • 1
  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 ทางบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้เชิญกลุ่มลูกค้าเขตภาคเหนือเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตแหนบรถยนต์และอุปกรณ์การเกษตร เพื่อให้มั่นใจในกระบวนการผลิ...

 • 1
  เมื่อวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 บจก.เค.เค.บี.บ้านโป่ง เข้าเยี่ยมชม บจก.สามมิตรโอโตพาร์ท ผู้ผลิตแหนบรถยนต์และอุปกรณ์การเกษตร เพื่อให้มั่นใจในกระบวนการผลิตและคุณภาพของสินค้าด้ว...

 • 1
  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ทางบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้เชิญกลุ่มลูกค้าเขตกทมและภาคกลางเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตแหนบรถยนต์และอุปกรณ์การเกษตร เพื่อให้มั่นใจในกระบว...

 • 87866957_3404838372876436_7027612501181202432_o
  เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ทางบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้เชิญกลุ่มลูกค้าเขตภาคอีสาน เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตแหนบรถยนต์และอุปกรณ์การเกษตร เพื่อให้มั่นใจในกระบวนการผลิต ...

 • 69259136_2975120425848235_7892830063777808384_o
  เมื่อวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 ทางบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้เชิญกลุ่มลูกค้าเขตภาคอีสานตอนบน เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตแหนบรถยนต์และอุปกรณ์การเกษตร เพื่อให้มั่นใจในกระบวนการผล...

 • 67243497_2912595712100707_3562513636448534528_o
  เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ทางบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้เชิญกลุ่มลูกค้าเขตภาคกลาง และกทม. เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตแหนบรถยนต์และอุปกรณ์การเกษตร เพื่อให้มั่นใจในกระบวนการผ...

 • 62028014_2800930833267196_5094317343224365056_o
  ในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 ลูกค้ากลุ่มภาคตะวันออกและภาคใต้ ให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมชมสถานประกอบการ ชมกระบวนการผลิตรถพ่วง รถดัมพ์ เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของสินค้า อะไหล่แท้สามมิ...

 • 52884265_2635649216462026_750000138553917440_o
  ในวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ลูกค้ากลุ่มกทม. และภาคใต้ ให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมชมสถานประกอบการ ชมกระบวนการผลิตรถพ่วง รถดัมพ์ เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของสินค้า อะไหล่แท้สามมิตร อีก...

 • IMG_0658
  เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 ทางบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้เชิญกลุ่มลูกค้าเขตภาคตะวันออกและภาคกลาง เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตแหนบรถยนต์และอุปกรณ์การเกษตร เพื่อให้มั่นใจในกระบ...

 • IMG_0218
  เมื่อวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ทางบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้เชิญกลุ่มลูกค้าเขตภาคตะวันออก เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตแหนบรถยนต์และอุปกรณ์การเกษตร เพื่อให้มั่นใจในกระบวนการผลิต ...

 • 35050587_2212396788787273_3729793043440599040_o
  เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 ทางบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้เชิญ บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จํากัด เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตแหนบรถยนต์ เพื่อให้มั่นใจในกระบวนการผลิต และคุณภาพของ...

 • IMG_8891
  เมื่อวันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561 ทางบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้เชิญลูกค้า เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตแหนบรถยนต์ และอุปกรณ์การเกษตร เพื่อให้มั่นใจในกระบวนการผลิต และคุณภาพของสินค้...

 • IMG_8974
  ในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ทางบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้เชิญลูกค้า เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตแหนบรถยนต์ และอุปกรณ์การเกษตร เพื่อให้มั่นใจในกระบวนการผลิต และคุณภาพของสินค้...

 • 22291294_1922110307815924_6877492934666628819_o
  เมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 ทางบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้เชิญลูกค้าในเขตภาคเหนือเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตแหนบรถยนต์ และอุปกรณ์การเกษตร เพื่อให้มั่นใจในกระบวนการผลิต และคุ...

 • 20988952_1870148833012072_4938435581438703778_o
  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 ทางบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้เชิญลูกค้าผลิตภัณฑ์แหนบ เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตแหนบรถยนต์ และอุปกรณ์การเกษตร เพื่อให้มั่นใจในกระบวนการผลิต แล...

 • 19983588_1822580894435533_5946985407006751746_o
  ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 ทางบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้เชิญลูกค้าผลิตภัณฑ์แหนบ เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตแหนบรถยนต์ และอุปกรณ์การเกษตร เพื่อให้มั่นใจในกระบวนการผลิต และคุณ...

 • IMG_6551
  ในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 ทางบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้เชิญลูกค้าผลิตภัณฑ์แหนบ เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตแหนบรถยนต์ และอุปกรณ์การเกษตร เพื่อให้มั่นใจในกระบวนการผลิต และคุณภาพขอ...

 • IMG_0477
  ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ทางบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้เชิญลูกค้ากลุ่มโรงงานประกอบโครงจานไถ-ใบมีด เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตแหนบรถยนต์ และอุปกรณ์การเกษตร เพื่อให้มั่นใ...

 • 14615658_1494008473959445_2036472526817287544_o
  ในวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2559 ทางบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้เชิญลูกค้า เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตแหนบรถยนต์ และอุปกรณ์การเกษตร เพื่อให้มั่นใจในกระบวนการผลิต และคุณภาพของสินค้า ด้วยก...

 • 14324442_1451340768226216_2494561157313384042_o
  ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2559 ทางบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้เชิญลูกค้า เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตแหนบรถยนต์ และอุปกรณ์การเกษตร เพื่อให้มั่นใจในกระบวนการผลิต และคุณภาพของสินค้า ด้วย...

 • 14352225_1456446394382320_4270688907374444866_o
  ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 ทางบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้เชิญลูกค้า เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตแหนบรถยนต์ และอุปกรณ์การเกษตร เพื่อให้มั่นใจในกระบวนการผลิต และคุณภาพของสินค้า ด้...

 • 13679906_1397155100311450_4948509095737994054_o
  ในวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 ทางบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้เชิญกลุ่มลูกค้าศูนย์แหนบ เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตแหนบรถยนต์ และอุปกรณ์การเกษตร เพื่อให้มั่นใจในกระบวนการผลิต และคุณภ...

 • 13580633_1384788444881449_8788065999519186388_o
  ในวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559 ทางบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้เชิญกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตแหนบรถยนต์ และอุปกรณ์การเกษตร เพื่อให้มั่นใจในกระบวนการผลิต และคุณภ...

 

Visitors: 184,065