ออกบูธงานสมาคมชาวไร่อ้อย อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

สามมิตรโอโตพาร์ท ร่วมออกบูธงานประชุมสามัญประจำปี 2565 สมาคมชาวไร่อ้อยสุรินทร์(โรงงานน้ำตาลสุรินทร์) จัดขึ้นที่โรงงานน้ำตาลสุรินทร์ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
ซึ่งบูธของสามมิตรได้รับความมสนใจจากสมาชิกสมาคมชาวไร่อ้อยฯที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก
Visitors: 151,560